09/05/2017
Tc 4

Lỗ Hổng Logistics

Một DN thú nhận, 80 – 85% DN logistics nội chỉ hoạt động như một dạng “cò” hay đầu mối cho các đại lý nước ngoài, chỉ “chấm mút” được một phần rất nhỏ của thị trường là thuê hải [...]