Dịch vụ

Sản phẩm

Tìm kiếm

Hỗ trợ

  • Chat with me
  • Mr Sơn: 0983 298 356
  • Chat with me
  • Mss Hà The: 0932 393 433
  • Chat with me
  • Mr Quang Hưng: 0913 231 126

Liên hệ

Trụ sở chính

Tel:0313 260 347
Fax: 0331 260 447

Trụ sở Hà Nội

Tel: 043 7349 936
Fax: 043 7349 937

Cục đăng kiểm Việt Nam

28/03/2017 02:28 PM  -   272

Cục đăng kiểm Việt Nam

Số điện thoại:(04) - 37684840

Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ website:http://www.vr.org.vn/

Lĩnh vực hoạt động:Cục đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) là cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và chất lượng của các phương tiện và thiết bị giao thông vận tải, có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng và an toàn cho các phương tiện và thiết bị giao thông vận tải đường thuỷ, đường bộ, đường sắt và công trình biển, các sản phẩm công nghiệp phục vụ cho các ngành nói trên. Đồng thời, VR cũng là một tổ chức phân cấp tàu thuỷ.

Hoạt động của VR nhằm nâng cao an toàn sinh mạng con người, tài sản và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, không vì mục đích lợi nhuận. Cục Đăng kiểm Việt nam là Cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên trong ngành GTVT được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do Tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế BVC cấp.

 


Đăng kiểm Việt nam là thành viên của Tổ chức OTHK, CITA và có mối quan hệ hợp tác song phương với tất cả các thành viên của Hiệp hội phân cấp Quốc tế IACS trên cơ sở những thoả thuận đã ký.Cục Ðăng kiểm Việt Nam có 26 Chi cục thực hiện kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện thuỷ và công trình biển; có hệ thống 86 Trung tâm/Trạm đăng kiểm kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện cơ giới đường bộ.

Ðăng kiểm Việt Nam có khoảng 1106 cán bộ, công nhân viên, trong đó có hơn 903 cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng và đại học, khoảng 94 cán bộ có trình độ trên đại học.


Mục tiêu chất lượng


Mục tiêu Chất lượng của Ðăng kiểm Việt Nam là phục vụ lợi ích công cộng và nhu cầu của khách hàng, góp phần bảo đảm an toàn sinh mạng con người, tài sản và môi trường, thông qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và giám sát kỹ thuật khi thiết kế, đóng mới, cũng như trong suốt quá trình khai thác các phương tiện sắt, thủy, bộ và công trình biển.


Chính sách chất lượng


Chính sách chất lượng của Ðăng kiểm Việt Nam (VR) là cung cấp các dịch vụ có chất lượng để thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Các hoạt động giám sát kỹ thuật, chứng nhận chất lượng và an toàn của VR luôn bảo đảm tính trung thực, tin cậy, nhanh chóng, rõ ràng và không ngừng được hoàn thiện.

Chính sách này được hiểu, thi hành và duy trì ở mọi cấp của Ðăng kiểm Việt Nam.