Dịch vụ

Sản phẩm

Tìm kiếm

Hỗ trợ

 • Chat with me
 • Mr Sơn: 0983 298 356
 • Chat with me
 • Mss Hà The: 0932 393 433
 • Chat with me
 • Mr Quang Hưng: 0913 231 126

Liên hệ

Trụ sở chính

Tel:0313 260 347
Fax: 0331 260 447

Trụ sở Hà Nội

Tel: 043 7349 936
Fax: 043 7349 937

Vinaconex

28/03/2017 02:26 PM  -   229

Vinaconex

Số điện thoại:04.62511026

Địa chỉ: Tầng 2, Văn phòng 6, Khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân – HN

Địa chỉ website:http://xmt.vn

Lĩnh vực hoạt động:Vinaconex - Khẳng định một thương hiệu mạnh

19 năm xây dựng phát triển bền vững với tốc độ tăng trưởng cao. Thương hiệu Vinaconex đã thực hiện thành công mục tiêu đa doanh, đa dạng hóa sản phẩm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến nay Vinaconex đã khẳng định được uy tín và vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành xây dựng trong nước

Mục tiêu chất lượng

1. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 (Tháng 6/2010 Công ty nhận được chứng chỉ HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

 • Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 50.00 tỷ đồng.
 • Tổng doanh thu đạt: 38.50 tỷ đồng.

3. Mục tiêu cụ thể về hoạt động thiết kế, thi công và quản lý nội bộ:

 • 100% sản phẩm tư vấn thiết kế đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chủ đầu tư và các cơ quan thẩm tra/ thẩm định về chất lượng hồ sơ;
 • Làm chủ công nghệ thi công nền móng công trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và có hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu 100% công trình được nghiệm thu theo yêu cầu và không có khiếu nại, khiếu kiện của chủ đầu tư;
 • Từng bước nâng cao trình độ tư vấn thiết kế của đội ngũ kỹ sư thiết kế trong công ty. (Phấn đấu có trên 30 kỹ sư có trình độ chuyên môn vững, đủ khả năng chủ trì, chủ nhiệm thiết kế các công trình);
 • Áp dụng hệ thống quản lý điện tử trong toàn công ty;
 • Luôn nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý nhằm ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu lực của hệ thống quản lý. Phấn đấu trong năm 2010 có 03 sáng kiến, cải tiến ứng dụng công nghệ mới.