Dịch vụ

Sản phẩm

Tìm kiếm

Hỗ trợ

  • Chat with me
  • Mr Sơn: 0983 298 356
  • Chat with me
  • Mss Hà The: 0932 393 433
  • Chat with me
  • Mr Quang Hưng: 0913 231 126

Liên hệ

Trụ sở chính

Tel:0313 260 347
Fax: 0331 260 447

Trụ sở Hà Nội

Tel: 043 7349 936
Fax: 043 7349 937

Casumina

28/03/2017 02:24 PM  -   237

Casumina

Số điện thoại:848 38 362 369

Địa chỉ:180 Nguyễn Thị Minh Khai P.6, Q.3, TP.HCM

Địa chỉ website:http://www.casumina.com/

Lĩnh vực hoạt động:Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, thiết bị ngành công nghiệp cao su. - Kinh doanh thương mại dịch vụ - Kinh doanh bất động sản. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật.
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
 -    Tên giao dịch: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company
 -    Tên viết tắt: CASUMINA
 -    Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai P.6, Q.3, TP.HCM
 -    Điện thoại: 848 38 362 369
 -    Fax: 848 38 362 376
 -    Email: casumina@casumina.com
 -    Website: www.casumina.com
 -     Vốn điều lệ:  422.498.370.000 đồng.
  -    Số tài khoản Việt Nam:

 10201 00000 87771

  -    Số tài khoản ngoại tệ:  10202 000000 8768
   Sở giao dịch 2 Ngân hàng Công thương Việt Nam
 -    Mã số thuế: 0300419930

  

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

 -    Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cao su công nghiệp, cao su tiêu dùng.

 -    Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, thiết bị ngành công nghiệp cao su.

 -    Kinh doanh thương mại dịch vụ

 -    Kinh doanh bất động sản.

 -    Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật.